Quenes Somos, Nosa Historia


Quenes Somos, Nosa Historia

Juventudes Socialistas de España (JSE constitúese como a organización xuveníl política da xuventude socialista española. Os nosos símbolos son a estrela e o puño, e o abandeirado como símbolo histórico. Relaciónase co PSOE a través dunha relación que compaxina a súa independencia orgánica e política coa necesaria coordinación coas opcións estratéxicas do PSOE, definida polos seus congresos e comités federais, salvagardando sempre os plantexamentos emanados dos nosos propios congresos e comités federais.

Son principios inspiradores das JSE, debendo ser acatados e salvagardados por toda a militancia e órganos de dirección, control e xestión de JSE os seguintes:

– A denocracia interna e a igualdade como garantía absoluta da participación de tódalas Federacións e da súa militanciana vida da organización a través dos cauces artelladoss ó respecto nas JSE. Para isto, os nosos Estatutos e Regulamentos que se poidan crear artellarán os cauces necesarios.

– O respeto e a liberdade de conciencia, de pensamento e de expresión, no seo da nosa organización, de cada militante

– O cumprimento das decisións adoptadas polos órganos competentes das JSE. A concepción fedaral da organización, preservándose en todo momento a autonomía das federacións sempre que non entre en contradicción coas Resolucións federais e os Estatutos e Regulamentos

– A división de competencias entre os órganos das JSE

– A unidade das JSE, que descansa na defensa dos plantexamentos fundamentais que se conteñen nas Resolucións dos Congresos, Conferencias e na unidade de acción da súa militancia de cara á sociedade

– Corresponde ós órganos que representan a toda a Organización, en cada nivel, decidir, dentro da órbita das súas respectivas competencias, as resolucións que fixan a posición das JSE, así como marcar as directrices que levarán a cabo, co apoio e cooperación de toda a militancia

– Promover e contribuír á renovación de ideas e de estructuras, á modernización do discurso e á rexeneración política do PSOE

– A preservación no contido das resolucións das JSE da ideoloxía socialista

Nosa Historia

A creación de agrupacións por todo o norte foi inmediata nas zonas mineiras ou industrializadas, nas grandes cidades e nas capitais neurálxicas do movemento obreiro. Pero o nacemento das Juventudes Socialistas de España tal e como hoxe a conocemos, tivo lugar coa celebración en Bilbao, do 14 ó 16 de abril de 1906, dun congreso no que se aprobou a constitución da Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España.

En 1908 celebrouse o II Congreso Federal, que serviu para sentar as bases ideolóxicas da organización. Así, ademais do antimilitarismo, que inspirou a creación da organización, aprobáronse resolucións que amosan a inquedanza polo ensino e a formación, ou un incipiente feminismo, que leva a admitir a creación de grupos femininos dentro das Juventudes Socialistas de España.

Entre 1908 e 1909 prodúcese un espectacular crecemento da organización, e créanse agrupacións ó longo de toda a xeografía española, pero a constitución en 1919 da III Internacional, e a definición política das Juventudes Socialistas a favor desta, fronte ó PSOE, que nun congreso extraordinario deciciu manterse na II Internacional, marca unha ruptura que cristalizou en 1921, cando un congreso extraordinario decidiu, cunha exigua diferencia, integrar á organización no recén creado Partido Comunista Obrero Español, para constituír a Federación de Juventudes Comunistas.
Non sería ata 1925 cando un grupo de xóvenes decidiu reorganizar as Juventudes Socialistas coa celebración do I Congreso Nacional das JSE, denominado como o da Refundación, que tamén decidiu a reincorporación ó PSOE. Comezou así unha nova etapa caracterizada polo baixo perfíl político das Juventudes Socialistas, moi controladas pola dirección do PSOE, quen temía que se repetise o ocorrido en 1921.

O III Congreso Nacional das JSE, celebrado en Maio de 1929, marcou un xiro nos posicionamentos políticos da organización, que se atreve a esbozar un programa político e reivindicativo propio, que se consolidaría no congreso celebrado en 1932.
Coa caída da dictadura, iníciase en España un proceso revolucionario que desemboca na proclamación da II República, o 14 de abril de 1931, que supón un espectacular crecemento da organización, que pasa dos 1500 militantes no congreso de 1929 a 12000 no seu congreso de 1932

O Congreso de 1932, por outra banda, sería a panca de impulso definitivo á organización. Recóllense unha serie de resolucións, na práctica un programa de actuación reivindicativa en tódalas ordes, xunto cunha análise seria da situación políitica e económica. Ademais tamén se fixaron as normas para crear as milicias socialistas (grupos que contrarrestaban os ataques mediáticos e públicos da dereita, mediante a difusión e explicación dos proxectos levados a cabo polo Goberno da República)
O V Congreso das Juventudes Socialistas de España celebrouse en abril de 1934 en el elexiuse unha nova dirección, que propiciou a unificación en 1936, das Juventudes Socialistas de España e a Unión de Jóvenes Comunistas de España, baixo a denominación de Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) e con Santiago Carrillo como Secretario Xeral

Pero en Marzo de 1939, xóvenes socialistas de toda a España Republicana, reuníronse en Madrid e decidiron reconstruír a Federación Nacional de Juventudes Socialistas, despois de que as Juventudes Socialistas Unificadas destruíran a tódolos dirixentes contrarios á súa radicalización e o seu paso ó Partido Comunista.
Trala Guerra Civil, coa maioría da militancia no exilio, en prisión ou vivindo na clandestinidade, houbo varios intentos de reconstruír a organización dende o exterior, pero sería en abril de 1945 cando se celebrou en Toulouse un Congreso no que se decidiu a constitución dunha única Federación de JSE, con sede nesa cidade francesa
A reorganización no interior foi máis dura debido ás condicións de persecución e exterminio de toda a militancia da esquerda que non puido saír de España. Os primeiros contactos organizativos tiveron lugar nas cárceres e campos de concentración, e en realidade foron xóvenes socialistas quenes asumiron a gran tarefa de agrupar, reconstruír e manter viva a organización socialista durante toda a etapa da dictadura

A principios dos anos 70 a militancia no interior comeza a tomar protagonismo que se consolida a partires do XI Congreso celebrado en Lisboa en 1975. O 19 de Febreiro de 1977 Juventudes Socialistas de España convírtese nunha organización legal, e en setembro dese mesmo ano celébrase baixo o lema “Fagamos Crecer o Socialismo”, o XIII Congreso das JSE, no que se realiza un grande esforzo para axeitar a organización a unha estratexia marcada pola realización dunha política específicamente xuveníl. A Carta constitucional da xuventude, na que se recollían as reivindicacións xuvenís que se pretendían incorporar na Constitución, que naquel entonces comezou a elaborarse, supuxo o referente político de Juventudes Socialistas
A victoria do PSOE en 1982, foi para os xóvenes socialistas un momento de grande esperanza e ilusión, pero tamén provocou momentos de grande tensión no seo da organización, que non sempre se mostrou dacordo coas decisións tomadas dende o Goberno
Seguiron anos de intensos cambios tanto no político coma no social, e Juventudes Socialistas tivo que adoptar no seu ideario político as novas necesidades sociais que ían xurdindo.

A principios dos 90, a desmobilización da xuventude e o xiro cara a dereita experimentado polo voto xoven, marcaron a necesidade de plantexar un cambio organizativo que servise para abrirse á xuventude. No congreso de 1993 puxéronse as bases dese cambio, que se materializou no celebrado en 1996, onde se estableceron novas formas de traballo, presididas pola necesidade de atacar frontalmente o conservadurismo, proover as opcións da xuventude, e implicarse directamente no debate da familia socialista.
Esta línea de renovación e de maior implicación da organización naqueles for

sigue a JSE en Facebook sigue a JSE en X sigue a JSE en Instagram sigue a JSE en Flickr sigue a JSE en YouTube

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies